Oferujemy pożyczki dla firm:

Poniesione z nią koszty mogą być zaliczone w koszty uzyskania przychodu w związku z prowadzoną działalnością.
 • Udzielamy pożyczek pod zabezpieczenie
 • Zabezpieczenie pożyczki - wpis na pierwsze lub drugie miejsce hipoteczne.
 • Udzielamy pożyczek pod zastaw nieruchomości
 • Udzielamy pożyczek do wysokości 60% wartości nieruchomości
 • Nie weryfikujemy klientów w BIK/BIG/BRKN
 • Udzielamy pożyczek w kwocie od 100.000 pln do 5.000.000 pln
  (większa kwota do indywidualnej oceny)
 • Czas trwania całego procesu udzielania pożyczki od 3-7 dni roboczych od złożenia wniosku do wypłaty środków (max. 10 dni).

Etapy przyznawania pożyczek:

I. Weryfikacja wymaganych dokumentów
 1. Odpis księgi wieczystej lub sam numer księgi wieczystej
 2. Wypis i wyrys z rejestru gruntów
 3. Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w mieszkaniu
 4. Zaświadczenie o braku zaległości czynszowych lub o ich wysokości
 5. Akt prawny będący podstawą nabycia nieruchomości (np. umowa kupna sprzedaży, przydział itp.)
 6. Fotografie nieruchomości oraz krótki jej opis (powierzchnia użytkowa, ilość pomieszczeń, rok budowy)

Dla osób prawnych dodatkowo wymagane są:

 • Zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej, ewentualnie aktualny odpis KRS
 • NIP
 • Regon
II. Wizja lokalna – szczegółowe omówienie umowy pożyczki

Drugi etap obejmuje weryfikację wniosku i podjęcie decyzji co do dalszego postępowania. W przypadku pozytywnej decyzji nasz doradca skontaktuje się z Państwem w celu umówienia na spotkanie. Nasi doradcy dojeżdżają do klienta na terenie całego kraju i również dokonują wyceny nieruchomości. Klient nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

III.  Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy i ustanowienie zabezpieczenia. Czynności notarialne mogą zostać dokonane u notariusza wskazanego przez klienta bądź przez spółkę.

IV.  Przelew środków

Przelew środków uruchamiany jest w ciągu 1-2 dni od podpisania umowy pożyczki. W sytuacji, gdy zabezpieczeniem pożyczki jest przewłaszczenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez założonej KW, pożyczka wypłacana  jest po wpłynięciu aktu do spółdzielni.

Czas trwania umowy

Umowa zawierana jest na okres 12 m-cy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy 12-miesięczne, jedynym warunkiem jest terminowa obsługa pożyczki. Klient ma możliwość wielokrotnego przedłużania umowy, co następuje w formie aneksu do umowy pożyczki. W czasie trwania umowy istnieje możliwość wcześniejszej spłaty. Wówczas odsetki są naliczane i pobierane od rzeczywistej kwoty pozostałej do spłaty. Klient ma możliwość wypowiedzenia umowy w każdym czasie z zachowaniem 1 m-go okresu wypowiedzenia

Oprocentowanie

Odsetki w skali roku 7,2 %  (do negocjacji).

Jeśli klient odstąpi od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania i zwróci przedmiot pożyczki, odsetki nie zostają naliczone.

Zabezpieczenie

Forma zabezpieczenia : hipoteka na I lub II miejscu

Masz pytania?

Napisz do nas maila lub podaj nr telefonu.
Oddzwonimy.

Bezpieczne dane Twoje dane są bezpieczne.