Aktualności

Marzec 2024

W 2024 roku JANVEST uzyskał tytuł laureata nagrody EUROPEAN ECONOMIC AWARD. Wyróżnienie zostało przyznane za rzetelną działalność na rynku finansowym, szczególnie w kontekście współpracy z inwestorami, w tym funduszami inwestycyjnymi oraz za zaangażowanie w liczne projekty, których celem jest promowanie korzystnego wizerunku polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej.

 

 

Listopad 2023

W 2023 roku odbyła się XIII edycja programu Symbol, jest to ogólnopolski program medialny, w którym wyróżnione są firmy, samorządy, uczelnie, instytuty PAN, spółki komunalne i inne liczące się podmioty, które w swojej branży funkcjonują najlepiej. Mamy zaszczyt ogłosić, że decyzją Kapituły Programu uzyskaliśmy tytuł Symbol Partnera w Biznesie 2023. Tytuł jest uznaniem nowoczesnego rozwoju naszej firmy, skutecznego zarządzania i wsparcia biznesu. Oficjalne wręczenie tytułu nastąpiło 17 listopada, na uroczystej gali w Katowicach.

 

 

 

13-14 listopada 2023 roku odbył się X Polski Kongres Przedsiębiorczości w Krakowie, na którym w imieniu Organizatorów Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości oraz Rady Kongresowej otrzymaliśmy tytuł laureata Lidera Konkurencyjności. Uhonorowaniem wydarzenia była uroczysta gala, na której odebraliśmy statuetkę.

 

 

Maj 2023

Międzynarodowe Forum Gospodarcze, organizowane przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki, które od lat stanowi nieodłączny element najważniejszych i najbardziej prestiżowych spotkań gospodarczych w kraju.

W dniu 25 maja na Stadionie Śląskim miała miejsce V jubileuszowa edycja tego wydarzenia.

Mamy zaszczyt ogłosić, że w trakcie Gali zostaliśmy uhonorowani prestiżową nagrodą #ChampionBiznesu, która jest potwierdzeniem sukcesu i doskonałości w dziedzinie biznesu.

Nasza firma została wyróżniona za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój gospodarki. Ta nagroda jest wynikiem naszej ciężkiej pracy, pasji oraz poświęcenia, które wkładamy w każdy aspekt naszej działalności.

Champion Biznesu to dla nas nie tylko źródło dumy, ale także motywacja do dalszego doskonalenia się i rozwijania naszej firmy. Dziękujemy wszystkim naszym pracownikom, partnerom biznesowym i klientom za ich nieocenione wsparcie i zaufanie, które przyczyniły się do tego wyjątkowego osiągnięcia.

Jesteśmy przekonani, że nagroda #ChampionBiznesu jest jedynie kolejnym kamieniem milowym na drodze do sukcesu. Wspólnie będziemy kontynuować naszą misję, rozwijać innowacyjne rozwiązania i dążyć do jeszcze większych osiągnięć w przyszłości.

Dziękujemy jeszcze raz wszystkim, którzy są z nami w tej podróży biznesowej. To nasza wspólna wygrana i jesteśmy dumni, że możemy świętować ten sukces razem!

 

 

 

 

Grudzień 2022

15. grudnia 2022 r. odbył się pierwszy w historii Kongres Instytucji Finansowych #KIF2022. Organizatorem był Związek Przedsiębiorstw Finansowych #ZPF. Uczestnicy kongresu, w tym Dział Prawny JANVEST otrzymali dużą dawkę merytoryki, ciekawych dyskusji i prezentacji wraz ze świątecznym networkingiem w formie wspólnej Wigilii. Na kongresie analizowano krajowy rynek finansowy, badano, jak może zaskoczyć branża, omówiono najistotniejsze regulacje z 2022 i zmiany prawne na rok 2023 oraz przedstawiono prognozy makroekonomiczne.

Wśród prelegentów m.in. byli

  • dr Sławomir Dudek, Główny Ekonomista, Prezes Zarządu, Forum Obywatelskiego Rozwoju; Adiunkt, Szkoła Główna Handlowa
  • Rafał Czernik, Director of Consumer Financial Services, Allegro Group; Członek Zarządu, Allegro Pay Sp. z o.o.
  • Zbigniew Wiliński, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych Fintech, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
  • Ludwik Kotecki, Członek Rady Polityki Pieniężnej
  • dr Katarzyna Jóźwik, General Manager, Smartney Sp. z o.o., Przewodnicząca Komisji ds. Fintech ZPF
  • Marcin Czugan, Prezes Zarządu, ZPF

 

 

 

Lipiec 2022

Po kwietniowej nominacji - mamy jej wynik: Złote Godło Quality International 2022!
Dziękujemy, jesteśmy tu tylko dzięki
Wam!
 
 
 

Czerwiec 2022

02. czerwca 2022 zostaliśmy zaproszeni do udziału w Międzynarodowym Forum Gospodarczym.
Prezes Janvest Piotr Schmude był ekspertem w panelu "Makro-ekonomiczne perspektywy polskiej gospodarki".
Wspaniale było móc przemawiać do tak wybitnych gości, jak i uczestniczyć w prestiżowym wydarzeniu.
Na gali odebraliśmy również nagrodę #championbiznesu przyznaną przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki.
Trafiliśmy do zacnego grona, dziękujemy!

 

 

 

Maj 2022

Dostaliśmy nominację z Europejskiego Ośrodka Rozwoju Gospodarki za istotny wkład w rozwój gospodarczy.

Dziękujemy!

 

 

 

Kwiecień 2022

Zostaliśmy docenieni przez Gazetę Prawną.

Zostaliśmy nominowani do Tytułu: Najwyższa Jakość QI!

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
„Zarząd „JANVEST-spółki akcyjnej” z siedzibą w Toruniu, KRS 0000048416, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 28 czerwca 2024 roku, o godz. 10.00, w Kancelarii
Notarialnej Tomasza Ignacego Olszewskiego - notariusza w Toruniu, przy ul. Małe Garbary 5.
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego ZWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2023.
8. Udzielenie członkowi organu Spółki - Prezesowi jednoosobowego Zarządu spółki - Piotrowi
Schmude absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki - Przewodniczącemu Janowi Hinz, Członkowi
Markowi Michalskiemu i Członkowi Łukaszowi Gross absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania organów Spółki na nową kadencję.
11. Zamknięcie obrad.”
 
 
 

Ogłoszenie opublikowano 06.06.2024 o godzinie 19:21

 

OFERTA SPECJALNA - TARGI BUDMA
LUTY 2020
Byliśmy na targach BUDMA w dniach 1-4 luty 2022r.
 

 

 

Certyfikat Przynależności do Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu

Certyfikat