Warunki finansowania

  • aktywna działalność gospodarcza lub rolnicza
  • posiadanie nieruchomości
  • atrakcyjna lokalizacja przedmiotu zabezpieczenia
  • płynność finansowa
  • cel gospodarczy